Door middel van deze website willen we iedereen in de provincie Groningen die te maken heeft met voortijdig schoolverlaten:

- Informeren over allerlei zaken rondom voortijdig schoolverlaten;

- De mogelijkheid bieden om snel met elkaar in contact te komen;

- De kans geven om zélf informatie en ideeën aan te leveren.